Hva kan jeg hjelpe deg med?

PSYKOLOG MINDOR NYKREM

Jeg tilbyr

den gode samtalen innenfor
trygge rammer

kort ventetid

redusert pris for første
samtale

drop in-timer

Hvem er du?

Du har kommet i en situasjon der du har behov for en profesjonell samtalepartner. Kanskje du gjennomgår en livskrise, har psykiske vansker som depresjon og angst, eller har et sterkt ønske om å bli bedre kjent med deg selv.

Du trenger en god samtalepartner som gir deg rom til å utforske deg selv innenfor trygge rammer. Vi tar utgangspunkt i dine ressurser, og sammen finner vi løsninger og tenker framover.

Eksempler på utfordringer jeg kan hjelpe deg med:

 • angst
 • depresjon
 • negative tanker
 • stress
 • livskriser
 • søvnvansker
 • utbrenthet
 • vansker i samspill med andre
 • lav selvfølelse
 • dårlig selvtillit
 • sjalusi
 • sorg
 • dårlig sinnemestring
 • nedstemthet
 • eksistensielle spørsmål
 • vansker i foreldrerollen
 • tvangstanker/-handlinger
 • ulike typer avhengighet
 • traumer
 • jobbutfordringer/-konflikter
 • spiseforstyrrelser
 • seksuelle vansker

Hvem er jeg?

Jeg er psykolog med bred og lang erfaring i behandling av en rekke forskjellige tilstander. Jeg er utdannet cand psychol. ved Universitetet i Bergen.

Jeg har tidligere jobbet på barnepsykiatrisk poliklinikk, i PPT, i voksenpsykiatrisk avdeling, ved allmennpsykiatrisk poliklinikk og har god erfaring i å møte mennesker i ulike livssituasjoner med varierende utfordringer. Siden 2009 har jeg drevet privatpraksis, de siste årene på fulltid.

Jeg har blant annet jobbet med behandling av angst, depresjon, livskriser, stress, traumer, personlighetsproblematikk og tvangslidelser/OCD.  Jeg har også erfaring fra behandling innenfor bedriftshelsetjenesten.

Kontakt meg