Behandlingen

Den gode samtalen er kjernen i all god psykologisk behandling.

Jeg gir deg individualterapi, som er den tradisjonelle terapiformen. Du møter til timer på regelmessig basis, vanligvis ukentlig. Behandlingstiden varierer. Noen går i terapi fem-ti timer. Andre går i terapi som strekker seg over flere år.

For enkelte tilstander, som angst/fobier/tvang kan et mer intensivt og kortere behandlingsløp fungere best.

Jeg bruker forskjellige terapeutiske tilnærminger, og sammen tilpasser vi behandlingen etter hvilke utfordringer du sliter med. For enkelte tilstander er det selve samtalen, det å sette ord på det vanskelige, og bearbeidingen som er viktigst. For andre kan en mer praktisk tilnærming med hjemmeoppgaver, eksponering og konkret veiledning på spesifikke utfordringer være det beste.

Psykologens taushetsplikt og ikke-dømmende holdning er en viktig forutsetning for å skape tillit. Det beste bidraget i en terapeutisk prosess er når psykologen inviterer til en åpen og sann samtale i trygge omgivelser, og gir deg opplevelsen av å bli lyttet til. Jeg vil gi deg denne opplevelsen.

Min oppgave er å stille de viktige spørsmålene, som selv om de ofte kan være smertefulle, er nødvendige for at du skal greie å se på deg selv og omgivelsene med et nytt blikk. Det er først når du våger å konfrontere det vonde, at du kan frigjøre deg fra den fastlåste situasjonen og oppdage at livet er fullt av nye muligheter.

Sammen finner vi ut hva du trenger akkurat nå.

Kontakt meg